Projektowanie instalacji fotowoltaicznych tylko z fachowcami!

Popularność instalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz dostęp do atrakcyjnych upustów i dotacji sprawiły, że inwestorzy prywatni coraz częściej decydują się na zakup i montaż domowych elektrowni słonecznych. Na decyzji dotyczącej wyboru modułów PV zaważa zazwyczaj fakt, że fotowoltaika jest nie tylko modnym i ekologicznym rozwiązaniem pozwalającym na energetyczną samodzielność, ale i opłacalną inwestycją, której koszty zakupu wracają do nas w szybkim tempie.

Aby jednak zapewnić sobie optymalne korzyści płynące z używania paneli słonecznych, trzeba najpierw zadbać o dobry projekt instalacji PV. Powinien on jednak nie tylko przewidywać wszystkie parametry, które będą korzystne dla danego gospodarstwa domowego. Fotowoltaika musi być przede wszystkim niezawodna, dlatego jej projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi technicznymi, które zagwarantują instalacji bardzo długą żywotność. 

Kto może wykonać projekt instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje PV w skali mikro, które generują energię elektryczną na indywidualne potrzeby danego gospodarstwa domowego, wymagają od osoby projektującej moduły bardzo indywidualnego podejścia. Dobry projekt fotowoltaiki to podstawa skuteczności modułów i gwarancja maksymalnego uzysku energetycznego przez cały rok, bez względu na możliwości nasłonecznienia. Każdy błąd zawarty w projekcie nie tylko obniża wydajność paneli PV, ale także osłabia system i pozbawia nas możliwości pełnego korzystania z zasobów energii słonecznej.

Dlatego ważne jest, aby projekt instalacji fotowoltaicznej powierzyć fachowcowi, który nie tylko będzie posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie projektów i instalacji, ale przede wszystkim będzie w stanie dostosować parametry modułów do możliwości technicznych naszego domu. Fachowiec będzie też w stanie jasno określić zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Według tych wytycznych projekt instalacji PV powinna wykonać osoba, która:

  • posiada certyfikat Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie instalacji fotowoltaicznych i/lub
  • posiada uprawnienia w zakresie budownictwa do wykonywania projektów w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych.

Projekt instalacji fotowoltaicznej ­– co musi zawierać?

Projekt instalacji fotowoltaicznej w każdym przypadku powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora oraz uwarunkowań technicznych miejsca instalacji. Chcąc samodzielnie zająć się instalacją paneli PV, nigdy zatem nie będziemy w stanie określić z całą pewnością korzystnych dla naszego gospodarstwa parametrów. Prawidłowo skonstruowany projekt fotowoltaiki powinien bowiem uwzględniać takie czynniki, jak:

  • wymiary dachu
  • kąt nachylenia dachu
  • rodzaj pokrycia dachowego
  • nachylenie dachu względem słońca.

W przypadku instalacji PV montowanej na gruncie bardzo ważna jest także wiedza na temat wielkości działki, jej usytuowania oraz rodzaju podłoża, na którym ma zostać umieszczona fotowoltaika. Instalator z odpowiednim doświadczeniem będzie też w stanie obliczyć zużycie prądu w danym gospodarstwie domowym i określić jego średnie zapotrzebowanie energetyczne.

Fotowoltaika – dlaczego warto wybrać specjalistę?

Projekt instalacji fotowoltaicznej oraz montaż modułów PV w teorii jest możliwy do wykonania przez każdego. W praktyce jednak panele fotowoltaiczne, które mają zasilać naszą domową elektrownię słoneczną, powinny zostać przygotowane w sposób kompleksowy przez fachowca, który będzie w stanie nie tylko zamontować panele na dachu naszego domu, ale także prawidłowo je skonfigurować. Doświadczony instalator określi parametry techniczne modułów i umieści je w optymalnym miejscu pod względem dostępu światła słonecznego czy krzywizny dachu. Monter zajmujący się fotowoltaiką musi też przewidzieć przeszkody, które mogłyby zakłócać pracę paneli PV, i ominąć je w taki sposób, aby nie naruszać ciągłości modułów. Co istotne, montaż paneli fotowoltaicznych związany jest także z napięciem, jakie generują moduły PV. W tym kontekście pomoc wykwalifikowanego specjalisty posiadającego uprawnienia do instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jest niezbędna, ponieważ wyklucza ryzyko uszkodzenia ogniw słonecznych oraz wypadku niedoświadczonego instalatora. W związku z tym lepiej zaufać doświadczonemu pracownikowi, który posiada niezbędną wiedzę w zakresie instalacji elektrycznych.

Źródło: House Solutions – Fotowoltaika

Poprzedni

Opinie techniczne budynków – jak przeprowadzić badanie?

Następny

Czy samodzielne niszczenie dokumentów jest bezpieczne?