Co to jest wydajność kompresora i jak można ją zmierzyć?

Każda firma, niezależnie od branży i trybu pracy, stara się osiągać jak najlepsze wyniki, a tym samym wydajność. Dotyczy to zarówno pracowników jak i narzędzi, którymi się posługują. Jednak aby praca z wykorzystaniem sprężonego powietrza i urządzeń pneumatycznych mogła być wydajna, musi korzystać z kompresorów posiadających taką cechę. I tu pojawia się problem. Nie każdy wie, czym właściwie jest wydajność sprężarki powietrza i jak można ją zmierzyć. Wyjaśniamy więc, na co trzeba zwrócić uwagę i jak dokonać pomiaru wydajności kompresora.

Co to jest wydajność kompresora?

Dokonując wyboru i zakupu kompresora porównujemy wiele parametrów pracy poszczególnych urządzeń. Jednym z ważniejszych jest wydajność sprężarki powietrza. Aby móc właściwie zinterpretować podawane w specyfikacji urządzeń wartości należy zacząć od definicji wydajności. Cecha ta jest ważna również w procesie projektowania instalacji sprężonego powietrza lub jej modyfikacji. Decyduje to o doborze poszczególnych urządzeń zaopatrywany w sprężone powietrze

Wydajność kompresora najprościej można opisać jako ilość sprężonego powietrza wytwarzaną przez sprężarkę w określonej jednostce czasu. Daje to pojęcie o tym czy parametry pracy sprężarki powietrza są w stanie sprostać zapotrzebowaniu wszystkich urządzeń pneumatycznych na to medium. Decydując o doborze wydajności kompresora należy pamiętać, że nadmiar produkowanego sprężonego powietrza jest tak samo niekorzystny, jak  jego niedobór. Oczywiste jest, że kiedy wydajność jest zbyt mała, to część procesów wykorzystujących sprężone powietrze nie może być realizowana w sposób prawidłowy. Może to również skutkować nawracającymi usterkami. Ale dlaczego zbyt wysoka wydajność nie jest pożądana? Ponieważ wytwarzane sprężone powietrze nie zostaje spożytkowane, a nadprodukcja medium wpływa na zwiększone zużycie energii elektrycznej, co z kolei podnosi rachunki za prąd. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio  dobrać lub skalibrować sprężarkę powietrza.

Czy wydajność deklarowana może różnić się od wydajności rzeczywistej?

Nie jest rzadkim przypadkiem, że wydajność kompresora deklarowana przez producenta jest nieco inna niż faktyczna. Warto wspomnieć, że jest to problem dotyczący nie tylko sprężarek powietrza. Dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika? Różnice w wydajności podawanej w specyfikacji przez producenta a tej otrzymywanej w codziennej pracy wynikają ze sposobów pomiaru i charakteru pracy kompresora. Wydajność podawana przez producenta sprężarki powietrza jest mierzona w oparciu o obliczenia uwzględniające średnicę tłoków i przewodów, a nie w czasie rzeczywistej pracy. W efekcie uzyskuje się dane, które odbiegają od rzeczywistości warsztatowej i nie uwzględniają innych parametrów, w tym warunków zewnętrznych wpływających na wydajność sprężarki powietrza

Jaki jest więc sens podawania wydajności kompresorów w katalogach? Wartość ta powinna być traktowana jako sugestia i wskaźnik mogący posłużyć do porównania różnych modeli sprężarek powietrza. A jak poznać rzeczywistą wydajność kompresora? Najlepiej zmierzyć ją samodzielnie, tym bardziej że nie jest to ani trudne, ani też skomplikowane zadanie. Taki samodzielny pomiar wydajności sprężarki powietrza pozwoli uzyskać informację o rzeczywistych możliwościach urządzenia, na podstawie której można będzie określić, czy spełni ono wymagania instalacji danego zakładu.

Jak zmierzyć wydajność sprężarki powietrza?

Najprostszym sposobem na zmierzenie wydajności kompresora jest wykonanie prostego testu. Polega on na napompowaniu zbiornika od zera i zmierzeniu czasu tej czynności. Kolejnym krokiem jest pomnożenie ilości barów przy nabiciu zbiornika przez jego pojemność. Wynik otrzymany z tego działania dzieli się przez liczbę sekund, które upłynęły do pełnego napompowania zbiornika. Wartość ta wyrażona jest w litrach na sekundę i stanowi wskaźnik realnej wydajności sprężarki powietrza. Dla uzyskania wyniku w litrach na minutę wystarczy otrzymaną wartość pomnożyć przez 60. Obliczenia te są najbardziej zbliżone do rzeczywistości, choć warto uwzględnić margines błędu w granicy 10%. Jest to związane ze stopniowym spadkiem wydajności kompresora śrubowego na skutek jego rosnącej temperatury.

źródło: almig.pl

Poprzedni

Wybieramy niszczarkę do biura — na co zwrócić uwagę?

Następny

Kontenery – sprawdzony sposób na przewóz towarów