Spedycja kontenerowa – skuteczna forma przewozu towarów

Przewozy o charakterze intermodalnym opierają się na więcej niż jednej gałęzi transportu, a ich istotę stanowi stosowanie na całej trasie przewozu ustandaryzowanej jednostki ładunkowej, a mianowicie kontenera.

Istotną zaletą przewozów intermodalnych jest możliwość obniżenia kosztów transportowych i zapewnienia szybkiego, a w efekcie terminowego dostarczania ładunku, zwłaszcza przy transporcie o  międzynarodowym zasięgu. Transport intermodalny podnosi dostępność, jak również jakość usług przewozowych.

Niestety, jak wszędzie nie brak jest także negatywnych opinii na temat transportu intermodalnego, zwłaszcza podkreśla się konieczność wykorzystywania specjalistycznych urządzeń przeładunkowych, jak suwnice, dźwigi albo samojezdne maszyny. Wynika to z wymogu przemieszczania ciężkich jednostek ładunkowych, jakie często znajdują się poza zasięgiem stacjonarnych urządzeń.

Kontenery ważnym elementem transportu

Kontenery znane są i wykorzystywane w transporcie od dawna, jednak ich zastosowanie w ostatnich latach wzrasta. Dzięki nim możliwe jest transportowanie ładunków drobnicowych, paczek, skrzyń czy worków, które często są składowane na europaletach. Ujednolicone wymiary kontenerów wpływają na przyśpieszenie operacji wiążących się z załadunkiem i wyładunkiem. Jednak najważniejszym zadaniem kontenerów jest ochrona zawartości przed uszkodzeniem, wpływem warunków atmosferycznych, a także umożliwienie szybkiego przeładunku. Specjalna budowa umożliwia przewóz kontenerów wieloma środkami transportu, bez konieczności przeładowywania zawartego w nich ładunku.

Kontenery mogą być przewożone drogą morską, lądową i powietrzną, a dzięki zastosowaniu kontenerów specjalistycznych, możliwy jest transport praktycznie każdego rodzaju ładunku – począwszy od towarów drobnicowych, poprzez produkty, wymagające specjalnych warunków po żywe zwierzęta.

Zalety spedycji kontenerowej

Spedycja kontenerowa należy do najlepszych metod pozwalających na utrzymywanie kontaktów handlowych między oddalonymi od siebie gospodarkami, jak na przykład w przypadku gospodarki europejskiej oraz azjatyckiej.  Kontenery pozwalają na przewóz wielu rodzajów towarów, a dzięki temu mieszkańcy Europy mogą mieć dostęp do szerokiego wachlarza produktów importowanych z Azji. Analogicznie w przypadku eksportu, szczególnie we wschodnim kierunku, a przede wszystkim do Chin, kontener stanowi niezwykle wygodne rozwiązanie. Intensyfikacja tego eksportu powoduje, iż coraz więcej produktów jest wysyłanych do Państwa Środka, chińscy konsumenci są zainteresowani europejskimi produktami, które bezpiecznie podróżują zamknięte w kontenerach, pokonując setki kilometrów pociągiem, statkiem, a nawet samolotem.

Dzięki specjalnym właściwościom kontenerów możliwe jest nie tylko skrócenie czasu transportu, ale również obniżenie kosztów. Nawet w przypadku relatywnie drogich gałęzi transportu, jak samoloty, kontener stanowi metodę, jaka pozwala na redukcję kosztów.  Kontenery są przede wszystkim wykorzystywane w spedycji międzynarodowej oraz międzykontynentalnej, ale również transport produktów na rynku krajowym może przebiegać w oparciu o tę wygodną formę przewozu.

Jeśli zlecający transport jest zainteresowany dostarczeniem przesyłki w systemie door to door, kontener stanowić będzie najlepsze rozwiązanie. Przesyłka zamknięta wewnątrz, jest zabezpieczona przed niepowołanym otwarciem, a dzięki specjalnym oznaczeniom można monitorować ją na całej trasie przewozu. W stanie nienaruszonym dociera na miejsce swojego przeznaczenia, a w przypadku konieczności jej magazynowania na trasie kontener zapewnia dodatkową ochronę.

W związku z wyjątkowymi właściwościami kontenerów spedycja kontenerowa stanowi popularną metodę przewożenia ładunków. Korzystający z niej przedsiębiorcy podkreślają przede wszystkim aspekt dotyczący bezpieczeństwa oraz wszechstronność zastosowania kontenera jako jednostki ładunkowej. Można bowiem dowolnie zmieniać środek transportu nawet w trakcie przewozu. Wszystko to wpływa również na skrócenie czasu przewozu, nie zachodzi bowiem konieczność przechowywania oraz przeładowywania towaru.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog

Poprzedni

USG jąder, jako badanie zalecane mężczyznom po urazach

Następny

Kontenery na odpady – rodzaje i zastosowanie